MiniMini+

MiniMini+
Casting do nowego programu sportowego

Strona w budowie.
Po szczegóły zapraszamy od 4 maja.

Warszawa, 11 kwietnia 2018
Casting do nowego programu sportowego – Rybka MiniMini czeka na piłkarskie triki dzieci z całej Polski...

Poprzednia akcja
Wielki Casting MiniMini+ 2017

© MiniMini+ 2018
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.