Opowieści Kota Śpiocha - seria 2

Program edukacyjny prezentuj?cy ba?nie z ró?nych zak?tków ?wiata, m.in. autorstwa Braci Grimm i Hansa Christiana Andersena. Opowie?ci przenosz? widzów do magicznego ?wiata pe?nego dobrych wró?ek, czarodziejów, przebieg?ych wied?m i z?o?liwych skrzatów, pi?knych ksi??niczek i dzielnych rycerzy. Ukryte w nich uniwersalne prawdy nie tylko poruszaj? dzieci?c? wyobra?ni?, ale tak?e stanowi? skarbnic? uniwersalnych m?dro?ci, nios?c za sob? przes?anie i nauk?.

  • 12 Grudnia, czwartek, godz. 04:26 (odc. 13)

Opowieści Kota Śpiocha - seria 1

Program edukacyjny prezentuj?cy polskie legendy i podania, które s? skarbnic? m?dro?ci. Opowie?ci przenosz? widzów w dawne czasy bohaterskich rycerzy, sprawiedliwych królów, strasznych smoków, dobrych wró?ek i dzielnych pastuszków.

  • 13 Grudnia, piątek, godz. 04:25 (odc. )
  • 14 Grudnia, sobota, godz. 04:30 (odc. )
  • 15 Grudnia, niedziela, godz. 04:27 (odc. )
  • 17 Grudnia, wtorek, godz. 04:26 (odc. 5)
  • 18 Grudnia, środa, godz. 04:26 (odc. 6)