Opowieści Kota Śpiocha - seria 2

Program edukacyjny prezentuj?cy ba?nie z ró?nych zak?tków ?wiata, m.in. autorstwa Braci Grimm i Hansa Christiana Andersena. Opowie?ci przenosz? widzów do magicznego ?wiata pe?nego dobrych wró?ek, czarodziejów, przebieg?ych wied?m i z?o?liwych skrzatów, pi?knych ksi??niczek i dzielnych rycerzy. Ukryte w nich uniwersalne prawdy nie tylko poruszaj? dzieci?c? wyobra?ni?, ale tak?e stanowi? skarbnic? uniwersalnych m?dro?ci, nios?c za sob? przes?anie i nauk?.


Opowieści Kota Śpiocha - seria 1

Program edukacyjny prezentuj?cy polskie legendy i podania, które s? skarbnic? m?dro?ci. Opowie?ci przenosz? widzów w dawne czasy bohaterskich rycerzy, sprawiedliwych królów, strasznych smoków, dobrych wró?ek i dzielnych pastuszków.

  • 25 Kwietnia, czwartek, godz. 04:31 (odc. )
  • 26 Kwietnia, piątek, godz. 04:30 (odc. 5)
  • 27 Kwietnia, sobota, godz. 04:35 (odc. 6)
  • 28 Kwietnia, niedziela, godz. 04:30 (odc. 7)
  • 29 Kwietnia, poniedziałek, godz. 04:30 (odc. 8)