konkurs

strażak sam
bohaterskie przedszkolaki

laureaci:

Drogie Bohaterskie Przedszkolaki,

Cieszymy się z tak wielu nadesłanych prac! Wszystkie były równie pouczające i z pewnością pracochłonne.

Jury postanowiło nagrodzić poniższe prace. Szczególne gratulacje należą się dla Przedszkola nr 36 im. Marii Kownackiej w Poznaniu za tak duży wkład w wykonanie komiksu i to właśnie to przedszkole odwiedzi Strażak Sam już 23 czerwca.
Gratulujemy!

I miejsce - Przedszkole nr 36 im. Marii Kownackiej w Poznaniu

II miejsce - Przedszkole Samorządowe w Żarkach

III miejsce - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Przyjazny Zakątek” w Siemianowicach

dodaj
komiks

wspaniałe

nagrody!

Regulamin konkursu (pdf)