Czekaj... Trwa ładowanie.

Na jaką literkę

Sprawdź swoją znajomość alfabetu. Na ekranie pojawią się dwa przedmioty. Zaznacz ten, którego nazwa zaczyna się na wskazaną przez Rybkę MiniMini+ literę.