Najczęściej zadawane pytaniaMasz pytanie? Nie do końca rozmumiesz zasady akcji? Zanim do nas napiszesz sprawdź czy nie znajdziesz odpowiedzi poniżej.


Zdjęcie dziecka należy wysłać do nas za pomocą aplikacji na stronie mojeurodziny.miniminiplus.pl najpóźniej na dwa tygodnie przed urodzinami dziecka. W przeciwnym razie, zdjęcie dziecka pojawi się na stronie w fotogalerii, a w programie może zostać pokazane dopiero w kolejnym tygodniu lub wcale.
Zgodnie z zasadami akcji, zdjęcie dziecka pojawi się w programie w tygodniu, w którym dziecko obchodzi urodziny. Organizator Akcji ze swojej strony stara się, aby zdjęcie pojawiło możliwe jak najbliżej daty urodzin, ale z uwagi na liczbę zgłoszeń nie jest w stanie tego zagwarantować. Program emitowany jest codziennie w godzinach 6:50, 12:40, 17:20.
Opiekun prawny dziecka powinien zgłosić zdjęcie poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej mojeurodziny.miniminiplus.pl co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku zdjęcie może zostać wyemitowane dopiero w kolejnym tygodniu lub wcale. Zdjęcie będzie dostępne w fotogalerii na stronie mojeurodziny.miniminiplus.pl, ale tylko w przypadku jeśli administrator akcji je zaakceptuje.
Emisja programu ze zdjęciem dziecka nastąpi w tygodniu, w którym dziecko obchodzi urodziny. W danym tygodniu w zależności od liczby zgłoszeń premierowe odcinki programu „Moje urodziny” mogą być emitowane codziennie od niedzieli do soboty w godzinach 6:50, 12:40, 17:20
Programy z udziałem dziecka można obejrzeć na stronie mojeurodziny.miniminiplus.pl w sekcji wideo.
Zgody można zaznaczyć tylko po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym, który znajduje się tuż poniżej pól przeznaczonych na dane osobowe zbierane na potrzeby Akcji.
Jest kilka powodów, które decydują o tym fakcie.
Zdjęcie nie pojawi się w programie gdy:
 • zostanie odrzucone na etapie akceptacji przez administratora z powodu:
  • słabej jakości
  • na zdjęciu poza uczestnikiem Akcji znajdzie się więcej osób
  • zdjęcie będzie źle wykadrowane i ustawione w poziomie lub przekrzywione
  • zdjęcie może naruszyć prawa osób trzecich, np. wykorzystywanie w Akcji fotografii lub danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody
  • na nadesłanym zdjęciu będą promowane produkty i usługi, w tym oznaczenia podmiotów trzecich, a w szczególności podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora Konkursu
 • zostanie odrzucone na etapie produkcyjnym gdyż nadal nie spełnia wymagań technicznych np. format zdjęcia inny niż jpg i png, słaba jakość zdjęcia. Taka sytuacja może się zdarzyć nawet jeśli zdjęcie zostało wcześniej zaakceptowane przez administratora.