Polityka prywatności Mini mini Mini mini Mini mini Mini mini

 

Spis treści

  1. Polityka Prywatności
  2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma ITI Neovision
  3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje
  4. Zmiana danych osobowych
  5. Bezpieczeństwo
  6. Kontakt z firmą ITI Neovision S.A.
1. Polityka Prywatności


Operatorem niniejszej witryny internetowej jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Sikorskiego 9. Polityka prywatności obejmuje witrynę www.miniminiplus.pl wraz z podstronami. Witryna stanowi jeden z serwisów tematyczny platformy nc+ w tym ofertę kanału MiniMini+, program telewizyjny, a także przekierowanie do serwisu www.ncplus.pl oraz sklepu nc+ umożliwiającego dokonanie zakupu platformy ncplus za pośrednictwem strony internetowej. Witryna udostępnia niezbędne informacje do kontaktu z Telefonicznym Centrum Abonenta..2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma ITI Neovision


2.1. ITI Neovision S.A. sp. z o.o. zapewnia użytkownikom witryny możliwość korzystania ze swoich serwisów co do zasady w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego dane niezbędne dla prawidłowego wykonania danej usługi. Np. dla zawarcia umowy on-line poprzez sklep nc+ konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, niezbędne jest podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy drogą elektroniczną i zaakceptowanie regulaminu sklepu nc+
2.2. ITI Neovision S.A. gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszymi usługami, w tym: logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. oraz dane na temat statystyki oglądalności strony, ruchu do i z poszczególnych witryn.
2.3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Sikorskiego 9, 02-699 Warszawa. ITI Neovision S.A. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje


3.1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 2.2. jest zanonimizowane i służą pomiarowi i ulepszaniu witryny i usług w niej oferowanych. ITI Neovision S.A. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
3.2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron witryny wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie danej usługi i za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
3.3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem serwisu www.ncplus.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin danej usługi.
3.4. Dane użytkowników sklep nc+ ITI Neovision S.A. wykorzystuje się w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane firmom podwykonawczym. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
3.5. Dane udostępnione przez użytkowników witryny, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych elektroniczną od ITI Neovision S.A., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych ITI Neovision S.A. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.4. Zmiana danych osobowych
Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, ITI Neovision S.A. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny: platforma nc+, ul. Josepha Conrada 37 31-357 Kraków bądź adres e-mail: [email protected] .
W jaki sposób firma kontaktuje się z klientem
ITI Neovision kontaktuje się z użytkownikami serwisu www.miniminiplus.pl w sposób zgodny z regulaminem danej usługi zamieszczonym w odpowiednim serwisie.
W przypadku sklepu nc+, po złożeniu przez użytkownika formularza zamówienia, sklep wysyła automatycznie na podany adres e-mail, maila potwierdzającego przyjęcie złożonego zamówienia. W przypadku negatywnej weryfikacji KRD czy błędów w podanych danych osobowych następuje telefoniczny kontakt z klientem w celu informacyjnym lub zmiany zamówienia.5. Bezpieczeństwo


ITI Neovision S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ITI Neovision nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające sprzecznie z prawem (w szczególności włamywaczy komputerowych). Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę ITI Neovision o takiej sytuacji.
Fora dyskusyjne dostępne w witrynie internetowej firmy ITI Neovision są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. ITI Neovision nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach. Zmiany w Polityce prywatności
Zmiany w polityce prywatności następują poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności pod tym samym adresem. W przypadku, gdy zmiana polityki prywatności wprowadza postanowienia mniej korzystne dla osób, których dane są przetwarzane, Firma ITI Neovision S.A. poinformuje te osoby o zmianie w sposób zapewniający możliwość wycofania swoich danych osobowych.6. Kontakt z firmą ITI Neovision S. A.


Użytkownik ma dostęp do informacji jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem [email protected] , lub wysyłając korespondencję tradycyjną na adres: platforma nc+ , ul. Josepha Conrada 37, 31-357 Kraków
Należy pamiętać, że firma ITI Neovision może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.